Food & Agro Conference 26.10.2023

Kluczowe spotkanie sektora spożywczego

Bank BNP Paribas jest pomysłodawcą Food & Agro Conference, która pierwotnie nosiła nazwę Agrokonferencji. Pierwsza edycja tego wydarzenia skierowanego do sektora rolno-spożywczego została zorganizowana w 2006 r. i przez kolejne lata stała się ważnym, dorocznym spotkaniem Banku z klientami i instytucjami z tej branży. Przez uczestników doceniana jest jako ważna platforma wymiany poglądów, świetna okazja do merytorycznej dyskusji, poruszania tematów aktualnych i istotnych dla producentów, przetwórców, dostawców i dystrybutorów działających w agrobiznesie. Wielu ceni sobie niepowtarzalną, rzeczową i przyjazną atmosferę Agrokonferencji. 
W 2020 roku Agrokonferencja zyskała międzynarodowy charakter i przekształciła się w Food & Agro Conference. 

W tym roku Food & Agro Conference poświęcimy dyskusji nad tym czy transformacja to niezbędna konieczność… i dlaczego się nie uda.

Potrzeba transformacji sposobu działania nie tylko branży rolno-spożywczej, ale i całej gospodarki jest już wyraźnie obecna w świadomości uczestników życia gospodarczego. Czy jednak zrównoważony sposób działania będzie możliwy do osiągnięcia zanim będzie za późno? Decyzje biznesowe i regulacyjne podejmowane są w sytuacji równoczesnych szoków klimatycznych, technologicznych i geopolitycznych, które znajdują się poza naszą kontrolą. Czujemy, że nie jest to najodpowiedniejszy moment do fundamentalnego zmieniania życia gospodarczego i pogłębiania niepewności. A czasu na działanie nam nie przybywa. Czy więc sobie poradzimy? Czy zamiast transformacji będzie pełnoskalowa rewolucja? Co nas czeka?

Prelegenci

Bartosz
URBANIAK

Agnieszka
WOLSKA

Jacek
DUKAJ

Grzegorz
KOZIEJA

© BNP Paribas Bank Polska S.A. | foodandagroconference@bnpparibas.pl

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.